Welkom

Welkom op de site van en voor BreathfulKidz.

I am Breathful, omdat
ik vol levensvreugde zit, plezier heb en geniet van wat en wie ik ben!
ik me thuis voel in mezelf, mijn kracht durf te laten zien en mezelf laat horen!
ik het fijn vind om te ontdekken, te creëren en dit te delen!
ik... vul zelf maar aan.

Een groep Breathfulnesscoaches heeft de drive om gedurende het schooljaar 2014-2015 samen te bouwen aan een ervaringspakket voor kinderen van de lagere en middelbare school, waarmee deze kinderen tools, bewustwording en ervaring op kunnen doen om een krachtig I am Breathful te ervaren en zich eigen te maken.

Net als BreathfulKidz is ook deze site nog in ontwikkeling. De komende weken/maanden zal de site uitgebreid worden met alle informatie over de ontwikkelingen binnen BreathfulKidz.

Hieronder vind je alvast de drive van de coaches die BreatfhulKidz aan het realiseren zijn:

foto Ayca SzaporaAyça: hoe eerder je begint met het vertrouwen op je intuïtie en je eigen wijsheid, hoe meer je van je grote potentieel benut als persoon. We zijn gewend om hard te werken aan sneller, beter, meer succesvol en gelukkiger te zijn. Het is vaak op momenten waarin we vast zitten dat we het belang zien van even op adem komen, rust in je hoofd creëren, en goed voor jezelf zorgen. Een balans tussen de twee is juist de formule om maximaal uit te halen wat je de wereld te bieden hebt terwijl je mentaal en fysiek gezond en fit blijft. Dit leidt vanzelf naar succes door doeltreffender te werken en belangrijkste door gelukkiger te zijn. Ik werk graag mee aan BreathfulKidz omdat BreathfulKidz kinderen de kans biedt om ieder zijn eigen ruimte te zien en te verruimen waarin ze hun eigen innerlijke kracht en talenten kunnen herkennen, uit wijsheid handelen en zelfverzekerd en vol vertrouwen de toekomst instappen. Door inzicht te hebben in je zelf, leren ze anderen beter herkennen, door luisteren naar hun eigen stem, leren ze goed voor zichzelf te zorgen, en door op een jonge leeftijd zelf dit balans te kunnen creëren, groeien ze op als zelfstandige, sterke individuen die uit wijsheid en liefde handelen en moeiteloos hun volle capaciteit kunnen benutten. Ik kan geen beter cadeau bedenken voor een kind dan het vermogen om zichzelf via de ogen van onvoorwaardelijke liefde te  blijven zien, het vertrouwen om zichzelf te laten zijn en te laten zien, en een natuurlijk talent om een balans weten te creëren waarin hij volledig tot zijn recht komt. Geluk kun je niet aan een kind geven, maar wel het vermogen om alle bronnen in zichzelf te herkennen om te zien dat hij niets anders nodig heeft.

EricBreathfull Kidz is voor mij belangrijk omdat ik er van overtuigd ben dat deze generatie open staat voor een meer spirituele ontwikkeling waarbij zelfrealisatie een belangrijk goed is. Kinderen zijn makkelijk terug te brengen in hun evenwicht, hun natuurlijke staat van zijn. Door te ademen kunnen zij leren om deze basis te blijven voelen en te blijven voeden. Door nu al bewust te zijn van hun eigen keuzes en verantwoordelijkheden t.a.v. de vier pijlers, ontwikkelen zij zich als complete mensen. Klaar voor de nieuwe tijd!

foto Geert ToemenGeert: kinderen staan zo mooi open en eerlijk in het leven. Gewoon leven zoals het is en maar weinig is hen vreemd. Al spelenderwijs leren ze van elkaar, leggen contacten en zijn ze in verbinding. Vrij ademen, bewegen en ontspannen is hun 2e natuur. Wat zou het toch mooi zijn om die openheid en het volledig in het leven staan te kunnen behouden. Het is niet aan ons om dit patroon te hoeven veranderen, maar slechts te onderhouden…

foto JacquelienJacquelien: kinderen van deze tijd zijn puur en wijs en staan anders in het leven. Ze zijn nog sterk verbonden met hun gevoel, handelen veelal vanuit hun intuïtie en weten wat goed voor ze is en wat ze nodig hebben. Door hun gevoeligheid zijn ze gevoelig op diverse gebieden en kunnen ze moeite hebben met de vele prikkels die op ze afkomen, waardoor ze te uitbundig of te impulsief worden, moeite hebben met voeding die niet goed voor ze is en teveel chemische toevoegingen bevat, moeite met school- en opvoedmethodes die ze in hun creativiteit en vrijheid beperken, etc. Ik vind het belangrijk dat deze kinderen gezien, gehoord en begrepen worden en ondersteuning aangereikt krijgen zodat hun eigen-wijsheid en creativiteit er in vrijheid mag zijn en daarom wil ik hier graag een bijdrage aan leveren door Breathfulkidz verder vorm te gaan geven en uit te dragen.

foto Lucie van Dijk_DELL-15Z_1Lucie: zodra aan de elementaire levensbehoeften is voldaan, zijn de meeste pasgeboren baby’s volmaakt gelukkig. Verleden of toekomst speelt nog geen grote rol. Ze leven in het nu. Zodra een kind leert observeren en praten, lijken die gelukzaligheid en kinderlijke onschuld te verdwijnen. Met een schok ervaart het dat de wereld uit balans is. Kinderen staan dichter bij hun eigen oorsprong dan volwassenen. Door hun grotere gevoeligheid voor prikkels kunnen ze gemakkelijker uit balans raken. Tegelijkertijd biedt deze gevoeligheid hun de unieke gave om hun oorspronkelijke balans snel te hervinden. De adem helpt daarbij. Via de adem ontstaat er een verbinding tussen ontspanning, voeding, beweging die in het dagelijks leven ruimte biedt om jezelf te zijn. Los te komen van verwachtingen van buitenaf, de eigen balans te vinden en te behouden. We zijn hier om onze unieke talenten in te zetten om onszelf en anderen gelukkig te maken.

foto MarcoMarco: het is niet alleen dat kinderen de toekomst hebben, maar ze zijn ook de toekomst – voor zichzelf en voor anderen, ook voor de volwassenen van deze tijd. Kinderen weten alles al, maar missen soms nog de ervaring. Daarom mogen we kinderen vanuit dit perspectief benaderen om daaraan te kunnen bijdragen door ze iets aan te bieden waarmee ze hun IK volledig tot bloei kunnen laten komen, zichzelf kunnen zijn en vanuit hun innerlijke kracht op de wereld gaan neerzetten en hier gaan brengen wat zij aan de aarde kunnen bijdragen, om uiteindelijk met zijn allen op een liefdevolle wijze samen te ontdekken, samen te spelen en samen te leven. Laat de kinderen van nu het kind in ons allen weer wakker maken en het maakt mij blij en gelukkig dat ik daaraan kan bijdragen.

foto Maria De WolfMaria: ik werk heel graag méé aan de uitbouw van BreathfulKidz omdat ik 100% overtuigd ben van de waarde van Breathfulness voor kinderen en jongeren!

Hoe vroeger (jonger) men hiermee begint, hoe beter! Ik wil graag hieraan méédenken, vibraties oppikken, inspireren en delen!!

foto Saskia MeenhuisSaskia: kinderen weten al heel veel. Het enige wat wij hoeven te doen, is het ze helpen herinneren. Kinderen staan al meer in contact met zichzelf en zijn zich al vroeg bewust van zichzelf. Breathfulness kan dit ondersteunen en intensiveren. Door op een speelse manier bezig te zijn met de adem, voeding, beweging en ontspanning komen de kinderen steeds dichter bij wie ze werkelijk zijn en komen ze meer in contact met hun eigen potentieel. Zo kunnen ze opgroeien tot zelfbewuste volwassen mensen die in contact met zichzelf zijn, verantwoordelijkheid durven nemen voor zichzelf en van hart tot hart communiceren met anderen.

Foto Wendie Hoenders1Wendie: mijn drijfveer om me in te zetten voor BreathfulKidz is de liefde die ik voel voor kinderen en de hartenwens om kinderen te laten ervaren hoe krachtig en mooi ze in hun diepste wezen zijn. Ik geloof dat kinderen van deze tijd wijs genoeg zijn om hun eigen weg te volgen. Ze zijn sterk, gevoelig en bezitten een heel eigen wijsheid. Ik wens die innerlijke wijsheid van kinderen te erkennen en te spiegelen, zodat het makkelijker voor ze wordt om die wijsheid in hun leven te integreren. Ik wil kinderen graag helpen zich bewust te maken van het immense potentieel wat zij in zich dragen zodat zij dit kunnen aanboren en gaan ontwikkelen om zo hun diepste zelf te realiseren en de mensen en de wereld om hen heen hiermee te inspireren. Het is mijn missie om kinderen zich bewust te maken van de ankers in zichzelf, die ze kunnen gebruiken in het omgaan met de snel veranderende wereld in en om hen heen. Nog een beweegreden om bij te dragen aan BreathfulKidz is omdat ik enorm geniet als ik kinderen open en enthousiast en vol levenslust en vertrouwen zie spelen, creëren en genieten van het leven!

foto Wendy TakWendy: naast het werken in mijn praktijk werk ik als onderwijsassistente binnen het speciaal onderwijs. Ik vind het heerlijk om op deze manier invulling te kunnen geven aan de behoeften van kinderen naast de verplichte reguliere vakken. Zo richt ik mijn aandacht vooral op het onder de aandacht brengen van gezonde voeding, ontspanning, sociale omgangsvormen, persoonlijke verzorging etc. Het beste in de kinderen naar boven brengen richt zich namelijk niet alleen op de didactische vakken maar vaak vooral juist op het ‘mens’ zijn en het naar voren brengen van hun talenten en vaardigheden. Kinderen het gevoel geven dat zij mogen ‘zijn’ in al hun puurheid. Het spelende, het onschuldige, het ontdekkende, het dromerige en onbeperkende wat kinderen laten zien doordat zij nog zo dicht bij hun oorspronkelijke natuur staan vind ik geweldig om te aanschouwen en stimuleert mij nog meer om juist bij deze leeftijd ouder en kind bewust te maken van de noodzaak dit proces zoveel mogelijk te beschermen door bewust te zijn in opvoeding en begeleiding en het kind zoveel mogelijk hun eigen ‘wijs’heid te laten behouden en hier naar te luisteren. Het zijn juist kinderen die ons zoveel kunnen leren! Wij hoeven enkel bereid te zijn om te luisteren naar de boodschap waarmee zij gekomen zijn.

Reacties zijn gesloten.